tonyzhou

tonyzhou

威望 : 0 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

一样的情况,等待中……我在别的地方看到有人五月份要求提交schedule A 和 CV 这两天刚收到portal 1。 只能说祝咱们都好运,早日收到结果。

更多 »发问

1

875 次浏览  • 2 个关注   • 2022-12-13

1

738 次浏览  • 2 个关注   • 2022-06-29

1

1232 次浏览  • 2 个关注   • 2021-12-02

1

1370 次浏览  • 3 个关注   • 2021-10-13

1

1224 次浏览  • 1 个关注   • 2021-04-19

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2023-03-02 03:24
更多 » 关注 1

hollamonkey

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 1234 次访问