linkso

linkso

威望 : 0 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

抱歉可能表述不够清楚,我说的贴签是OWP大签已经拿到,申请的小签,现在已经寄去贴签,OWP是境内申请的,现在在魁北克,所以想咨询下如果工作需不需要申请CAQ,还有[size=14]寄去贴签,状态显示approved,一般多久会寄出来啊?寄出来CIC网站会有提示...

更多 »发问

1

325 次浏览  • 1 个关注   • 2019-12-06

2

318 次浏览  • 2 个关注   • 2019-10-23

1

291 次浏览  • 2 个关注   • 2019-10-22

1

276 次浏览  • 2 个关注   • 2019-10-22

3

516 次浏览  • 3 个关注   • 2019-07-17

更多 »动态

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2020-06-05 18:53
更多 » 关注 0
更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 587 次访问